contact & route

040 259 57 57

Nieuws

Laatste nieuwtjes, verse roddels, dampende aankondigingen? Heeft de school een prijs gewonnen, staat een leerling in de finale van The Voice Kids of komt Máxima op bezoek? Je vindt het allemaal op onze nieuwspagina.
 

Zoönosen…. Wat?

26-06-2017

We zijn sinds kort officieel een zoönosen-verantwoord bedrijf. Dat betekent dat wij er alles aan doen om te voorkomen dat dierziektes overslaan op mensen.

 

We zijn blij met het keurmerk. Daarmee leren we onze leerlingen ook welke risico’s er zijn in het omgaan met dieren en wat ze zelf kunnen doen om die risico's te verkleinen.

 

De Gezondheidsdienst Dieren (GD) geeft het keurmerk zoönosen-verantwoord uit. Om het te krijgen vroegen we een dierenarts om met ons te kijken of we voldoende maatregelen troffen om verspreiding van dierziektes zo veel mogelijk tegen te gaan. Tijdens de beoordeling kwam naar voren dat we het eigenlijk al allemaal erg goed op orde hadden.  Daar waar dat nodig was deden we aanpassingen. Zo zijn er nieuwe bordjes voor het handenwassen geplaatst en zijn er laarzen en overalls aanwezig voor gebruik in de  boerderij.

 

Bij het vak Dier poseerden enkele van onze leerlingen met het bordje dat we kregen als bewijs.