contact & route

040 259 57 57

Intake en toelating

Intake

Iedere aanmelding begint met een intakegesprek met de leerling en ouders. Voor dat gesprek moet je het regionaal aanmeldformulier meenemen dat je op de basisschool krijgt (als je op een school in deze regio zit). We vullen tijdens de intake ook een aanvullende vragenlijst in.

 

Tijdens het gesprek bekijken we of er extra ondersteuning nodig is op onze school. Dat doen we met behulp van het schooladvies van je basisschool, het onderwijskundig rapport, en eventueel andere documenten. Jij en je ouders moeten het zelf ook aangeven wanneer je extra zorg nodig hebt.

Met alle beschikbare informatie beslist de toelatingscommissie of je geplaatst wordt.
 

Toelating

Leerjaar 1

Zit jij in groep 8 van de basisschool, of in de hoogste groep van het speciaal onderwijs? Heb jij een vmbo-advies van jouw basisschool? En zegt de toetsuitslag (van bijvoorbeeld de Cito-toets) dat jij het vmbo aan kunt? Heb je interesse in de groene sector? en is het werken met planten en dieren geen (medisch) probleem voor je? Kun je klassikaal les volgen? Dan kun je naar onze school.


Leerjaar 2 en 3

Voor instroom in leerjaar 2 of 3 gelden dezelfde criteria als voor leerjaar 1. Of we je kunnen plaatsen is daarnaast ook afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen. Voor leerljaar 3 is er op dit moment alleen nog plaats voor de leerweg vmbo-G/T

 

Extra zorg nodig

Heeft je basisschool gezegd dat je extra zorg of begeleiding nodig hebt, dan krijgen we van je school extra gegevens.

Zit je eenmaal bij ons op school, dan zit je gewoon in de klas met leerlingen die geen extra zorg nodig hebben. Je krijgt extra begeleiding van je mentor en van de docenten.
 

Plaatsing in leerwegen

In het eerste jaar kom je in een groep met leerlingen die ongeveer op hetzelfde niveau les nodig hebben als jij. Tijdens de eerste twee schoojaren bekijken we welk niveau het beste bij je past. Pas als je naar de derde klas gaat plaatsen we je definitief in een leerweg. Dan kom je dus pas echt in de richting Basis, Kader, of Gemengd/Theoretisch.

 

Het kan zijn dat je bij ons komt met vmbo-B maar omdat het erg goed gaat, plaatsen we je in de derde in een vmbo-K klas. Andersom kan natuurlijk ook.


Aanmelden

Ouders krijgen op de basisschool een aanmeldingsformulier. Dit formulier gebruiken alle scholen in Eindhoven en omgeving. Neem dit mee naar onze school bij de aanmelding. De aanmelding is een persoonlijk gesprek waarbij we zowel ouder(s)/verzorger(s) als het kind verwachten.

 

Aanmelddata

Aanmelden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
op afspraak
 

Maandag 29 januari 2018

15:30 - 17:00 uur
18:00 - 20:30 uur
 

Dinsdag 30 januari 2018

15:30 - 17:00 uur
18:00 - 20:30 uur
 

Woensdag 31 januari 2018

14:00 - 17:00 uurReguliere aanmeldingen

Maandag 5 maart 2018

15:30 - 17:00 uur
18:00 - 20:30 uur
 

Dinsdag 6 maart 2018

15:30 - 17:00 uur
18:00 - 20:30 uur
 

Woensdag 7 maart 2018

14:00 - 17:00 uur

   
 

Aanmelden instromers:

 

Instromers van:

Antoon Schellens / Pleinschool Helder / Stedelijk College EOA

Tegelijk met reguliere aanmeldingen in maart

 

Overige instromers:
22 en 23 mei 2018

 

 

Passend onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden

 

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. Binnen de mogelijkheden van de school, leveren we dan maatwerk. Als we niet de juiste ondersteuning kunnen bieden, zoeken we naar een andere school binnen het samenwerkingsverband die dit wel kan.