contact & route

040 259 57 57

Schoolplan en schoolgids

In het schoolplan worden de beleidsontwikkelingen van Helicon Opleidingen in het algemeen verwoord. Helicon gaat hier in op:

- financieel beleid

- personeelsbeleid

- kwaliteitsbeleid

- onderwijskundige beleid.

Voor het onderwijskundige beleid gelden ook aanvullende plannen zoals het taalbeleidsplan en het rekenbeleidsplan.

 

In de schoolgids staat alles over onze school. Over het onderwijs en het examen, over de begeleiding en over de schoolregels.