contact & route

040 259 57 57

Missie en uitgangspunten

Wij hebben een missie opgesteld. Daarmee vertellen we waar we als school voor staan.
 

Onze missie

Onze school bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding zodat ze in de maatschappij hun eigen plaats vinden. Onze doelen richten zich op algemeen onderwijs, beroepsvoorbereiding én opvoeding.

 

Onze uitgangspunten

  • Natuurlijke omgeving en milieu zijn voor de school de middelen om ons doelen te bereiken.
  • De school is van en voor de leerlingen.
  • Het leren is uitdagend en prikkelend. We spreken leerlingen aan op hun eigen mogelijkheden en interesses. Ze krijgen in het onderwijs steeds nieuwe kansen. De docent is coach en begeleider.
  • Naast theorievakken krijgen leerlingen praktijkvakken zodat zij leren door te doen.
  • De school is een veilige omgeving. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor zichzelf en anderen.
  • Het vmbo is geen eindonderwijs. Het is een voorbereiding op de toekomst. Ons vmbo biedt heel veel mogelijkheden naar alle vormen van vervolgonderwijs.
  • We begeleiden leerlingen voortdurend. Niet alleen om steeds meer te weten, maar ook voor de sociaal-emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling.
  • Leerlingen bereiden zich op school al voor op een toekomstig beroep. Dat doen zij door middel van praktijklessen en stage.