contact & route

040 259 57 57

Vakken

Op onze school krijg je theorievakken (om te leren) en praktijkvakken (om te doen).
Daarnaast krijg je bij ons lessen om je te begeleiden bij het leren en bij de overstap naar de middelbare school.

 

Theorievakken

De theorievakken zijn hetzelfde als op andere vmbo’s.

Leerjaar 1

In het eerste jaar krijgen alle klassen dezelfde vakken:

- Nederlands
- Engels
- Mens & Maatschappij (cluster van geschiedenis, aardrijkskunde en economie)
- Wiskunde
- Rekenen
- Biologie
- Nask (natuurkunde en scheikunde)

Leerjaar 2 t/m 4

In het tweede jaar krijgen de leerlingen van vmbo-k en vmbo-g/t+ er het vak Duits bij.
In het derde jaar krijgen alle leerlingen Maatschappijleer i.p.v. Mens & Maatschappij en ook de vakken economie en CKV komen erbij. Voor de leerlingen van vmbo-b vervalt het vak Nask.

 

Praktijkvakken

We hebben twee soorten praktische vakken:


Vakken zoals op andere scholen

Dat zijn de vakken gym, handvaardigheid, tekenen en techniek.
Deze vakken krijg je in de eerste en de tweede klas.


Groene vakken:

Leerjaar 1:

- 2 uur Groen
- 2 uur Bloem
- 2 uur Dier

- 2 uur Voeding

Leerjaar 2

Je krijgt in totaal 6 uur praktijk. De vakken wisselen elkaar af.
Je krijgt dan de vakken:
- Groen
- Bloem
- Dier
- Voeding
- Outdoor
- Techniek.

Leerjaar 3 en 4

Je krijgt een algemeen programma dat over alle groene vakken gaat: het profiel Groen. Dit is een examenprogramma met verschillende onderdelen, namelijk: handel, techniek, groen, dier, bloem, voeding en plant.
 

Naast het profielvak Groen, kiezen leerlingen van de leerweg Basis en Kader in leerjaar 3 twee keuzevakken in twee verschillende praktijkrichtingen. De G/T-leerlingen kiezen 1 keuzevak. In leerjaar 4 kiezen alle leerlingen 1 keuzevak. De praktijkrichtingen zijn:

- Bloem

- Dier

- Groen
- Outdoor

- Voeding

 

Begeleidingsvakken

Leerjaar 1 en 2

Leefstijl
Over je eigen leven en over omgaan met elkaar

Mentoruur
De mentor werkt met de klas aan:

- Hoe moet je leren (klas 1).

- Loopbaanoriëntatie: keuzes maken voor je toekomst (klas 2)

- De sfeer in de klas en op school

- Studiehouding: wat verwachten leraren van je in de klas

- Computervaardigheden


Individueel mentormoment
De mentor praat met jou alleen over hoe je het vindt op school en hoe het gaat met de lessen.


Talentles
Extra aandacht voor het vak waar je nog niet zo goed in bent. Loopt alles goed? dan kies je uit een leuke cursus, bijvoorbeeld muziek, bloggen, animatiefilmpjes maken of fotografie.

 

Leerjaar 3 en 4

- Mentoruur
- Begeleidingsuur

- Talentles: voor leerlingen die extra hulp nodig hebben is er ondersteuning in Wiskunde, Engels of Nederlands.