contact & route

040 259 57 57

Privacy

Helicon Opleidingen houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Ze heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde persoonsgegevens, die via deze website tot Helicon Opleidingen komen, te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Helicon Opleidingen toegang hebben tot deze gegevens zijn verplicht tot geheimhouding.

Op het foto- en filmmateriaal van deze website staan echte leerlingen van Helicon Opleidingen. Om privacyredenen gebruiken wij in de tekst soms andere namen. De gebruikte voorbeelden zijn echter wel aan de realiteit ontleend.